Publiceringspolicy

Uppdaterad 2014-11-28

När du publicerar material hos Sjalbarn ska du alltid kunna känna dig trygg med hur materialet används, och vem som har rättigheterna till dina texter och bilder – det gör du.

Policy för publicering

När du lägger upp information (ex inlägg i forum eller bilder) på Sjalbarn ger du Fuzzy Media publiceringsrätt.

I publiceringsrätten ingår rätten att offentliggöra informationen (t.ex publicera inlägg på sajten eller använda inlägg i våra medlemsbrev). Överlåtelsen är ickeexklusiv, det vill säga du är fortfarande fri att använda ditt eget material själv och överlåta publiceringsrätt till andra. Material från annan medlem, dvs dialoger i forum etc. kräver den personens godkännande före publicering.

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen i sin helhet kan du läsa på http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Immaterialratt/Om-upphovsratt/, följande information är viktig för dig som laddar upp bilder och texter på Sjalbarn. Fuzzy Media ansvarar inte för uppladdat material i forumet.

Den som skapat bilden eller texten är upphovsman och äger materialet. Det är inte tillåtet att låna material utan tillåtelse av upphovsmannen till materialet. Om material länkas från externa källor gäller policyn på den sajt/server som bilden ligger på.

Inlägg

Vi använder enskilda inlägg samt delar av konversationer enligt följande:

i andra placeringar på sajten
i medlemsbrev

Fuzzy Media frågar inte om tillåtelse innan enskilt inlägg eller delar av konversation publiceras på annan plats än där du ursprungligen postat ditt/dina inlägg.

Undantag: hantering av anonyma/känsliga inlägg enligt rubriken ”Din integritet” nedan.

Länkning

Länkning kan komma att ske från externa platser. Länkning kommer aldrig ske till enskilda inlägg.

Bilder

Vi använder enskilda bilder upplagda i forumet eller liknande enligt följande:

i andra placeringar på sajten (till exempel i anslutning till artiklar och liknande)
i medlemsbrev

Fuzzy Media frågar inte om tillåtelse innan bilder publiceras på annan plats än där du ursprungligen lagt upp din bild.

PM

Dina PM läses inte av Fuzzy Media eller någon ansluten till Fuzzy Media. Innehåll i PM publiceras inte heller på annan plats även om sådant innehåll på annan väg kommer till vår kännedom. Förklaring: Någon som deltagit i konversationen kan höra av sig till en som inte har varit med i konversationen om konversationens innehåll. Oavsett kommer innehåll i PM aldrig publiceras utan betraktas som privata konversationer.

Din integritet

När du lägger upp information hos oss kan du ibland välja att vara anonym, det vill säga inte skriva inlägg med mera under ditt eget medlemsnamn. Möjligheten att kunna samtala anonymt är en hörnsten.

Anonymt/känsligt material publiceras inte på annan plats än där den ursprungligen publicerades.

Vi ber dig att tillsammans med oss vårda möjligheten att vara anonym på bästa sätt: Missbruka inte möjligheten att vara anonym. Fundera noga innan du

När du lägger upp information hos oss kan du ibland välja att vara anonym, det vill säga inte skriva inlägg med mera under ditt eget medlemsnamn. Möjligheten att kunna samtala anonymt är en hörnsten.

Anonymt/känsligt material publiceras inte på annan plats än där den ursprungligen publicerades.

Vi ber dig att tillsammans med oss vårda möjligheten att vara anonym på bästa sätt: Missbruka inte möjligheten att vara anonym. Fundera noga innan du

Sökmotorer

Sökmotorer kan komma att indexera och återpublicera material och/eller länkar. Här gäller inte texten under “Länkning”. Fuzzy Media ansvarar inte för sådan publicering utan hänvisar till respektive sökmotors publiceringspolicy.

Ändring av policy

Denna policy kan komma att ändras. Det varje medlems skyldighet och ansvar att själv uppdatera sig om vad som gäller vid varje tillfälle.

Leave a Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *